Khu phi thuế quan là gì? Danh sách một số khu vực phi thuế quan

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc một số kiến ​​thức cơ bản về khu phi thuế quan là gì? Để người đọc có thể hiểu rõ thêm.

Khu phi thuế quan là gì?

Khu phi thuế quan là gì? Khu phi thuế quan (Non-tariff zones) là khu kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ranh giới địa lý rõ ràng, được ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm các điều kiện sau: đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của hải quan và các cơ quan liên quan về hàng hóa, phương tiện xuất nhập khẩu hoặc hoạt động xuất nhập cảnh với hành khách; quan hệ giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất nhập khẩu.

Khu phi thuế quan bao gồm:

 • Khu chế xuất;
 • Doanh nghiệp chế xuất;
 • Kho bảo thuế;
 • Khu bảo thuế;
 • Kho ngoại quan;
 • Khu kinh tế, khu thương mại đặc biệt;
 • Khu thương mại – công nghiệp;
 • Các khu vực kinh tế khác được thành lập, được hưởng ưu đãi về thuế giống như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Việc buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa các khu vực phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất nhập khẩu.

Một số khu phi thuế quan của Việt Nam

Khu phi thuế quan lớn của Việt Nam phải kể đến là:

 • Khu chế xuất Tân Thuận TP. Hồ Chí Minh

khu phi thuế quan là gì

 • Khu chế xuất Linh Trung I, Linh Trung II TP. Hồ Chí Minh

khu phi thuế quan là gì

Một số hoạt động diễn ra trong khu phi thuế quan

Khu phi thuế quan trong khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu bao gồm: khu miễn thuế, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu công nghiệp, khu thương mại tự do và các khu khác. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, mối quan hệ giữa khu phi thuế quan với khu vực bên ngoài là mối quan hệ xuất nhập khẩu.

Nội địa là phần lãnh thổ nằm ngoài khu phi thuế quan của Việt Nam.

Ranh giới địa lý khu phi thuế quan: Ranh giới địa lý khu phi thuế quan được xác định bằng quy hoạch tổng thể xây dựng khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Hoạt động trong khu phi thuế quan bao gồm: mua bán hàng hóa, thương mại dịch vụ và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật thương mại; sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp, gia công hàng hóa. Các hoạt động nêu trên phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan về hàng hóa, dịch vụ bị cấm, hạn chế và kinh doanh có điều kiện.

Các đối tượng được phép hoạt động trong khu phi thuế quan (sau đây gọi là doanh nghiệp khu phi thuế quan) bao gồm:

 • Thương nhân Việt Nam.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện của các thương nhân Việt Nam.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt tại Việt Nam.
 • Nhà đầu tư theo luật đầu tư quy định

Danh sách khu phi thuế quan

Khu phi thuế quan bao gồm:

 • Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho hàng miễn thuế, khu miễn thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu công nghiệp, thương mại.
 • Việc thành lập các khu kinh tế khác và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa các khu vực này với thế giới bên ngoài là quan hệ xuất nhập khẩu.

Khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu bao gồm:

 • Khu miễn thuế, khu kinh tế thương mại, khu công nghiệp, khu thương mại tự do.
 • Các khu vực kinh tế khác được thành lập và hưởng các ưu đãi về thuế giống như khu phi thuế quan.

Điều kiện để lập khu phi thuế quan

Điều kiện thành lập khu phi thuế quan như sau:

 • Có ranh giới rõ ràng
 • Có quyết định thành lập được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
 • Ngăn với bên ngoài và được bao quanh bằng hàng rào cứng (trừ Khu Kinh tế – Thương mại đặc biệt Lao Bảo thuộc tỉnh Quảng Trị và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo của tỉnh Hà Tĩnh)
 • Có cổng và cửa ra vào tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa, phương tiện ra, vào khu của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng khác có liên quan.
 • Không có cư dân bên trong
 • Có quy định chặt chẽ về xuất nhập hàng hóa
 • Hoạt động mua bán hàng hóa trong khu phi thuế quan được coi là hoạt động xuất nhập khẩu.
 • Khu phi thuế quan được thành lập trong khu công nghiệp và đáp ứng các điều kiện trên.

Lợi ích của khu phi thuế quan

Khu phi thuế quan giúp hạn chế tình trạng thất nghiệp trong xã hội. Hiện nay, lực lượng lao động ở nước ta không ngừng tăng lên, tỷ lệ thất nghiệp lớn kéo theo đó là các tệ nạn xã hội cũng không ngừng tăng cao. Việc thành lập các khu phi thuế quan ngày càng tạo cơ hội việc làm cho người lao động và đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh và trao đổi hàng hóa trong khu kinh tế cửa khẩu được thuận lợi.

Tạo ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp. Các công ty trong khu phi thuế quan có thể được hưởng nhiều lợi ích. Cụ thể, khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, họ được miễn thuế và không phải nộp bất kỳ khoản thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng nào. 

Mặt trái của khu phi thuế quan

Mặc dù đã có những biện pháp kiểm soát nhất định nhưng vẫn xảy ra tình trạng thực phẩm không đạt chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng và các nhà sản xuất của nước ta.

Do có những ưu đãi về thuế cho các công ty nước ngoài nên sẽ ảnh hưởng đến giá các mặt hàng trong nước, làm cho giá thành sản phẩm thấp hơn so với sản phẩm của các công ty Việt Nam, làm cho hàng hóa và dịch vụ của các công ty trong nước tiêu thụ chậm hơn.

Trên đây là những thông tin xoay quanh nội dung “khu phi thuế quan là gì” để bạn đọc có thế tham khảo, nghiên cứu.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply