Chính sách bảo mật

chinh-sach-bao-mat-1

Thông tin được thu thập: Bạn cần cung cấp một số thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ email của bạn. Những thông tin này sẽ được cập nhật công khai trên dịch vụ của chúng tôi, bao gồm trên trang hồ sơ của bạn và trong kết quả tìm kiếm.

Thông tin bổ sung: Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một số thông tin hồ sơ để công khai, chẳng hạn như tiểu sử ngắn, trang web của bạn hoặc hình ảnh. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn thông tin về dịch vụ của chúng tôi hoặc để tiếp thị cho bạn. Bạn có thể sử dụng cài đặt tài khoản của mình để hủy đăng ký nhận thông báo từ Safe and Sound. Bạn cũng có thể hủy đăng ký bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong thông báo hoặc các hướng dẫn trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể tải lên địa chỉ của mình để chúng tôi giúp bạn tìm những người dùng trang web mà bạn biết. Nếu bạn đăng ký bằng bất kỳ lần đăng nhập nào trên các dịch vụ như twitter, facebook, google, v.v., chúng tôi có thể thông báo cho mạng xã hội của bạn và đề xuất họ theo dõi bạn trên website để làm cho trải nghiệm của bạn trên trở nên tốt hơn. Bạn có thể chọn đặt thông tin riêng tư hơn nếu bạn muốn từ trang cài đặt .

Dịch vụ của bên thứ ba: Chúng tôi sử dụng Google Analytics, Google apis và dịch vụ Youtube. Bằng cách sử dụng trên website của chúng tôi, bạn sẽ phải đồng ý bị ràng buộc bởi chính sách bảo mật của Google .

Cookie: Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng công nghệ “cookie” để thu thập dữ liệu sử dụng trang web bổ sung và để cải thiện dịch vụ của mình, nhưng chúng tôi không yêu cầu cookie cho nhiều phần chẳng hạn như tìm kiếm và xem hồ sơ người dùng công khai. Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ được chuyển vào đĩa cứng máy tính của bạn. Safe and sound có thể sử dụng cả cookie phiên và cookie liên tục để hiểu rõ hơn cách bạn tương tác với dịch vụ của chúng tôi và để giám sát việc sử dụng tổng hợp của người dùng, định tuyến lưu lượng truy cập web trên dịch vụ của chúng tôi cũng như để tùy chỉnh và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Hầu hết các trình duyệt Internet sẽ tự động chấp nhận cookie. Bạn có thể thay đổi cài đặt của mình và ngừng chấp nhận cookie hoặc nhắc bạn trước khi chấp nhận cookie từ các trang web bạn truy cập. Tuy nhiên, một số dịch vụ có thể không hoạt động bình thường nếu bạn tắt cookie.

Sửa đổi: Nếu bạn là người dùng đã đăng ký dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp các công cụ và cài đặt tài khoản để truy cập hoặc sửa đổi thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, được liên kết với tài khoản của bạn.

Bạn cũng có thể xóa vĩnh viễn tài khoản trên Safe and Sound của mình. Bạn sẽ phải gửi cho chúng tôi một email yêu cầu xóa tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ hủy kích hoạt nó và xóa nó trong thời gian sớm nhất.

Các thay đổi: Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này theo thời gian. Phiên bản mới nhất của chính sách sẽ chi phối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào và sẽ luôn có trên trang này. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi những thay đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi chính sách bảo mật đã sửa đổi của chúng tôi.